zł PLN
Darmowa dostawa i zwroty

Warunki sprzedazy

WARUNKI SPRZEDAZY

Tylko dla konsumentów: W terminie 15 (piętnaście) dni kalendarzowych od dnia nastepujacego po dniu dostawy Towarów maja Panstwo prawo zawiadomic LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL o rezygnacji z zakupu, nie ponoszac z tego tytulu zadnych konsekwencji i nie podajac przyczyny.

Niniejsze Warunki sprzedazy (“Warunki sprzedazy”) maja zastosowanie do kupna i wysylki Towarów na terytorium Unii Europejskiej (z zastrzezeniem okreslonych ograniczen) za posrednictwem naszej Strony internetowej. Przed zlozeniem Zamówienia prosimy uwaznie zapoznac sie z niniejszymi Warunkami sprzedazy. Potwierdzenie zapoznania sie z niniejszymi Warunkami sprzedazy oraz ich przyjecia dokonane podczas skladania Zamówienia za posrednictwem Strony internetowej oznacza bezwarunkowe przyjecie przez Panstwa niniejszych Warunków sprzedazy.
Jezeli potrzebuja Panstwo dodatkowych informacji, nie rozumieja niniejszych Warunków sprzedazy lub maja pytania ich dotyczace, prosimy o zapoznanie sie w pierwszej kolejnosci z FAQ, a w przypadku dalszych watpliwosci lub niemoznosci znalezienia tam wlasciwej odpowiedzi prosimy o skontaktowanie sie z nami korzystajac z danych kontaktowych umieszczonych w zakladce Kontakt.

W niniejszych Warunkach sprzedazy “Kontoor Brands”, “my” i “nas/nam/nami” oznacza spólkeLEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456, a “Panstwo” oznacza Panstwa, czyli klienta. Uzyte w niniejszych Warunkach sprzedazy terminy pisane wielka litera maja znaczenie okreslone ponizej w punkcie “Definicje”. Niniejsze Warunki sprzedazy wraz z Potwierdzeniem zamówienia stanowia umowe pomiedzy nami a Panstwem w sprawie dostawy Towarów. Nie maja zastosowania zadne inne warunki ani postanowienia. Zmiany umowy wymagaja obopólnej zgody i sporzadzenia w formie pisemnej lub zawarcia ich w wiadomosci e-mail. Egzemplarz niniejszych Warunków sprzedazy moze byc przechowywany w formie elektronicznej lub drukowanej przez wszystkich uzytkowników naszej Strony internetowej.

1. INFORMACJE DOTYCZACE TOWARÓW

Dolozymy uzasadnionych staran w celu zapewnienia, aby informacje o Towarach byly dokladne i aktualne. Jednakze nie gwarantujemy, ze opisy i/lub ceny Towarów beda wolne od bledów, badz ze Towary beda zawsze dostepne, jezeli zechca Panstwo zlozyc na nie Zamówienie. Na zadnych materialach znajdujacych sie na naszej Stronie internetowej nie nalezy polegac jak na oswiadczeniach dotyczacych Towarów. Wszelkie obrazy, ilustracje i opisy Towarów maja charakter wylacznie informacyjny. Poniewaz jednak widziane przez Panstwa kolory zaleza od posiadanego przez Panstwa monitora, nie mozemy zagwarantowac, ze kolor widoczny na monitorze bedzie dokladnie odpowiadal kolorowi dostarczonego produktu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany - w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia - znajdujacych sie na naszej Stronie internetowej informacji o Towarach, w tym miedzy innymi informacji dotyczacych cen, opisu i dostepnosci Towarów. Jednakze zmiany cen, dostepnosci lub opisu Towarów nie beda mialy wplywu na zlozone przez Panstwa Zamówienia, które zostaly przez nas przyjete zgodnie z postanowieniami ponizszego punktu 2.

Powyzsze postanowienia nie maja wplywu na przyslugujace Panstwu ustawowe prawa dotyczace niewlasciwie opisanych Towarów.

2. SKLADANIE ZAMÓWIEN

Zamówienia moga byc skladane wylacznie przez osoby, które ukonczyly 18 rok zycia. W celu zlozenia Zamówienia nalezy wybrac Towary na Stronie internetowej, wybrac sposób dostawy i - wedle Panstwa uznania - inne opcjonalne uslugi oraz kliknac na przycisk “ZAMÓW”. Przed zakonczeniem procedury zaplaty zostana Panstwo poproszeni o zarejestrowanie sie w celu utworzenia osobistego konta lub o zalogowanie sie na nim.
Zamówienia zlozone w sposób inny niz opisano powyzej nie beda przyjmowane. Zamówienia beda realizowane i wysylane wylacznie, jezeli uznamy je za kompletne. Zamówienie uznawane jest za kompletne, jezeli zostaly w nim prawidlowo umieszczone wszystkie stosowne informacje, których podanie wymagane jest w procesie skladania zamówien, oraz jezeli zaakceptowano warunki.
Jezeli w trakcie skladania Zamówienia pojawia sie jakiekolwiek problemy lub jezeli nie sa Panstwo pewni, czy dane Zamówienie zlozone za posrednictwem strony internetowej zostalo sfinalizowane, prosimy o skontaktowanie sie z nami korzystajac z danych kontaktowych umieszczonych w zakladce Kontakt. Poprzez zlozenie Zamówienia skladaja nam Panstwo oferte kupna wybranych Towarów. Realizacja Zamówien zalezy od dostepnosci produktów i przyjecia przez nas danego Zamówienia, i w kazdym czasie mozemy wedle naszego wylacznego uznania odmówic jego przyjecia, miedzy innymi w przypadku, gdy:

informacje otrzymane od Panstwa sa nieprawidlowe, co obejmuje miedzy innymi niewystarczajace lub nieprawidlowe dane dotyczace platnosci, nieprawidlowe informacje dotyczace wystawienia faktury; niepelny lub nieprawidlowy adres dostawy; lub informacje nieprawdziwe;

na naszej Stronie internetowej pojawil sie blad dotyczacy zamówionych przez Panstwa Towarów, na przyklad blad dotyczacy ceny lub opisu Towarów na Stronie internetowej;

zamówione przez Panstwa Towary nie sa juz dostepne za posrednictwem naszej Strony internetowej; lub

(iv) sadzimy, ze nie ukonczyli Panstwo 18 roku zycia.
Nie ponosimy wobec Panstwa ani zadnej osoby trzeciej odpowiedzialnosci za wycofanie jakichkolwiek Towarów ze Strony internetowej, usuniecie lub edytowanie znajdujacych sie na niej materialów lub tresci, odmowe realizacji Zamówienia lub zawieszenie transakcji po rozpoczeciu jej realizacji.
W przypadku niemoznosci przyjecia Zamówienia skontaktujemy sie z Panstwem poczta elektroniczna lub telefonicznie jak najszybciej, jednak w zadnym przypadku nie pózniej niz 14 (czternascie) dni od dnia zlozenia Zamówienia. Jezeli nie mozemy przyjac lub zrealizowac Zamówienia z powodu braku Towarów lub z powodu podania blednych cen i/lub innych informacji o Towarach, na które zlozyli Panstwo Zamówienie, skontaktujemy sie z Panstwem i zaproponujemy zakup innych produktów. Jezeli nie zaakceptuja Panstwo naszych propozycji, wówczas Zamówienie zostanie anulowane w odniesieniu do Towarów, których nie jestesmy w stanie dostarczyc, a wszelkie zaplacone za nie kwoty zostana Panstwu zwrócone.
W przypadku zlozenia Zamówienia za posrednictwem Strony internetowej otrzymaja Panstwo wiadomosc e-mail potwierdzajaca otrzymanie Zamówienia i zawierajaca stosowne dotyczace go informacje (takie jak ilosc, cena, warunki wysylki). Prosimy zwrócic uwage, ze wiadomosc ta NIE oznacza przyjecia Zamówienia. O ile nie anuluja Panstwo Zamówienia, zostanie ono wyslane. Wówczas otrzymaja Panstwo poczta elektroniczna Potwierdzenie wysylki zamówienia informujace o dokonaniu wysylki wszystkich lub czesci Towarów objetych Zamówieniem.
Zamówienia nie moga byc zmieniane, moga jedynie zostac anulowane w dowolnym momencie przed ich zrealizowaniem. Jezeli chca Panstwo anulowac Zamówienie, prosimy o skontaktowanie sie z nami korzystajac z danych kontaktowych umieszczonych w zakladce Kontakt. Anulowanie zamówienia zostanie przez nas zaakceptowane wylacznie pod warunkiem, ze zostalo dokonane w opisany powyzej sposób. Gdy Zamówienie zostalo juz zrealizowane, pozostaje Panstwu tylko mozliwosc skorzystania z prawa odstapienia od umowy zgodnie z procedura opisana ponizej w punkcie 9.

3. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU, GDY TOWARY SA NIEDOSTEPNE

Dolozymy uzasadnionych staran, aby zapewnic, ze informacje o Towarach przedstawionych na naszej Stronie internetowej beda zawsze prawidlowe. Jednak w momencie skladania Zamówienia niektóre Towary moga byc wyprzedane.

Jezeli Zamówienie obejmuje wiele Towarów, wówczas Umowa bedzie dotyczyla wylacznie Towarów, które zostaly wyraznie wymienione w potwierdzeniu wysylki.
Powyzsze postanowienia maja zastosowanie nawet wówczas, gdy - w zaleznosci od wybranego sposobu platnosci - zaplaca Panstwo cene (lub zloza zlecenie jej zaplaty) przed zawarciem Umowy. Jezeli w takiej sytuacji Umowa z jakiejkolwiek przyczyny nie zostala jeszcze zawarta, zawiadomimy Panstwa o tym poczta elektroniczna (w przypadku czesciowej akceptacji umowy - poprzez przeslanie potwierdzenia wysylki artykulów, których dostawa jest mozliwa) i bezzwlocznie zwrócimy zaliczke.

4. ZASADY DOTYCZACE CEN

Ceny Towarów podane sa na naszej Stronie internetowej i zostana potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia, które wyslemy Panstwu poczta elektroniczna.

Wszystkie ceny podane sa w euro i zawieraja podatek VAT, jednak nie obejmuja kosztów dostawy. Do Zamówienia moga zostac doliczone koszty dostawy w wysokosci okreslonej na naszej Stronie internetowej w momencie jego skladania. Kwota tych kosztów zalezy od wartosci Zamówienia i wybranego sposobu dostawy. Z informacjami dotyczacymi kosztów i warunków dostawy mozna zapoznac sie klikajac tutaj.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen naszych Towarów znajdujacych sie na Stronie internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie. Zmiany cen Towarów nie maja wplywu na Zamówienie, jezeli zostalo przez nas przyjete i wyslalismy Panstwu Potwierdzenie zamówienia.

5. SPOSÓB ZAPLATY

Za Towary moga Panstwo zaplacic karta kredytowa lub debetowa. W zaleznosci od kraju, do którego maja zostac dostarczone Towary, mozemy zaproponowac Panstwu dodatkowe sposoby platnosci inne niz karta kredytowa/debetowa. Aby zapoznac sie z lista aktualnych sposobów platnosci, prosze kliknac tutaj. Zaplata powinna zostac dokonana w walucie wskazanej w Zamówieniu przed jego zlozeniem.
W przypadku zaplaty przy uzyciu karty kredytowej lub debetowej przy skladaniu Zamówienia nalezy podac dane karty. Panstwa karta kredytowa lub debetowa zostanie obciazona laczna kwota odpowiadajaca wartosci Zamówienia w momencie otrzymania go przez nas. Przyjecie Zamówienia i dostawa Towarów nastapia dopiero po wydaniu przez wystawce karty kredytowej lub debetowej autoryzacji uzycia karty w celu zaplaty za zamówione Towary. W przypadku nieotrzymania przez nas wspomnianej autoryzacji zawiadomimy Panstwa o tym. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia tozsamosci posiadacza karty kredytowej lub debetowej zadajac przedstawienia odpowiednich dokumentów.
Dokladamy uzasadnionych staran, aby zapewnic bezpieczenstwo naszej Strony internetowej i zapobiegac oszustwom. Wszystkie transakcje realizowane na tej Stronie internetowej przy uzyciu kart kredytowych i debetowych obslugiwane sa przez “CONCARDIS GMBH”, bezpieczna bramke internetowa, która bedzie odpowiedzialna za przechowywanie i zautomatyzowane przetwarzanie w bezpiecznym srodowisku informacji dotyczacych platnosci. Nalezy pamietac, ze w dowolnym momencie i wedle naszego wylacznego uznania mozemy ograniczyc dostawy do niektórych krajów, w których naszym zdaniem istnieje duze ryzyko naduzyc finansowych.
W przypadku dokonywania zaplaty za posrednictwem systemu PayPal zostana Panstwo poproszeni o zalogowanie sie na koncie PayPal przy uzyciu adresu e-mail i hasla w celu potwierdzenia platnosci. W przypadku braku konta PayPal, za posrednictwem systemu PayPal mozliwe jest zrealizowanie do 10 platnosci, przy których nalezy podac dane osobowe i dane karty kredytowej. Towary zostana Panstwu dostarczone po rozliczeniu platnosci. Jezeli w terminie 15 dni od dnia zlozenia Zamówienia nie otrzymamy platnosci w natychmiastowo dostepnych srodkach, Zamówienie zostanie anulowane.
Towary wyslemy Panstwu na adres dostawy wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Dokumenty mozemy jednak wyslac tylko poczta elektroniczna na adres e-mail podany podczas skladania Zamówienia.

6. TERMINY DOSTAWY I SLEDZENIE ZAMÓWIENIA

Dostawy Towarów zamówionych za posrednictwem tej Strony internetowej realizowane sa na terytorium Unii Europejskiej, z zastrzezeniem ograniczen dotyczacych niektórych krajów. Z lista krajów, do których aktualnie wysylamy Towary, mozna zapoznac sie klikajac tutaj.
Dostawy realizowane beda zwykla przesylka kurierska w normalnych godzinach pracy.
Co pewien czas mozemy wprowadzac okresowe promocje polegajace na oferowaniu bezplatnej dostawy.
Po dostarczeniu Towarów do naszego przewoznika wyslemy Panstwu wiadomosc e-mail zawierajaca Potwierdzenie wysylki zamówienia.
Towary pozostana nasza wlasnoscia do czasu zaplaty ceny w pelnej wysokosci.
Dolozymy uzasadnionych staran, aby dostarczyc Towary w terminie okreslonym w Warunkach dostawy. Wszystkie podane przez nas terminy dostawy sa mozliwie najdokladniejsze, lecz jednak tylko przyblizone i nie ponosimy odpowiedzialnosci za poniesione przez Panstwa straty lub szkody spowodowane niemozliwym do unikniecia opóznieniem dostawy.
Jezeli pod wskazanym adresem miejsca dostawy nie ma nikogo, kto móglby przyjac dostarczone Towary, przewoznik zostawi w Panstwa skrzynce pocztowej odpowiednia informacje.

Z chwila dostawy przechodzi na Panstwa prawo wlasnosci i ryzyko utraty Towarów.

Aktualny stan realizacji Zamówienia mozna sprawdzic klikajac na link umieszczony w wiadomosci e-mail zawierajacej Potwierdzenie wysylki zamówienia.

7. ZWROT TOWARÓW

W celu dokonania zwrotu Towarów nalezy uwaznie zapoznac sie ze stosownymi Zasadami, które znajduja sie tutaj.

8. PRAWO ODSTAPIENIA

Jezeli po otrzymaniu zamówionych Towarów nie beda Panstwo z któregokolwiek z nich zadowoleni lub po prostu rozmysla sie co do ich kupna po wyslaniu przez nas poczta elektroniczna Potwierdzenia zamówienia, wówczas - na podstawie europejskich przepisów dotyczacych umów zawieranych na odleglosc, implementowanych przez belgijska ustawe z dnia 6 kwietnia 2010 r. o praktykach rynkowych i ochronie konsumenta - moga Panstwo skorzystac z prawa odstapienia od umowy bez ponoszenia kar i bez podawania przyczyny oraz zadac zwrotu pieniedzy, pod warunkiem, ze poinformuja nas Panstwo o decyzji uniewaznienia umowy w terminie 15 (piętnaście) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towarów, postepujac zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Zasadach zwrotu towarów, z którymi mozna zapoznac sie tutaj.
Prosimy pamietac, ze w czasie, gdy Towary sa w Panstwa posiadaniu, sa Panstwo zobowiazani zapewnic ich bezpieczenstwo oraz utrzymywac je w dobrym stanie.
Zwrotu wszelkich kwot zaplaconych przez Panstwa za Towary lub kwot, którymi zostala obciazona Panstwa karta kredytowa w celu zaplaty za Towary, dokonamy tak szybko, jak to mozliwe po otrzymaniu informacji o Panstwa decyzji uniewaznienia umowy, a w kazdym razie najpózniej w terminie 15 dni.

9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

Nasza odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niewielkim zaniedbaniem, niezaleznie od jej podstaw prawnych, podlega nastepujacym ograniczeniom:

(i) ponosimy odpowiedzialnosc do kwoty mozliwych do przewidzenia szkód typowych dla tego rodzaju umów, spowodowanych naruszeniem istotnych obowiazków umownych;

(ii) nie ponosimy odpowiedzialnosci za wynikajace z niewielkiego zaniedbania naruszenie obowiazku zachowania starannosci.
Powyzsze ograniczenia odpowiedzialnosci nie maja zastosowania do obowiazkowej odpowiedzialnosci ustawowej i odpowiedzialnosci za zawinione uszkodzenie ciala. Ponadto wspomniane ograniczenia odpowiedzialnosci nie maja zastosowania w przypadku udzielenia przez Kontoor Brands szczególnej gwarancji.
Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do odpowiedzialnosci za niepotrzebnie poniesione koszty.
Sa Panstwo zobowiazani do zastosowania odpowiednich srodków w celu zapobiezenia szkodom i zmniejszenia ich.
Zadne z postanowien niniejszych Warunków sprzedazy nie ma wplywu na ustawowe prawa konsumenta ani na prawo odstapienia od umowy zgodnie z punktem 8 powyzej.

10. PRZETWARZANIE PANSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Skladajac Zamówienie zgadzaja sie Panstwo i przyjmuja do wiadomosci, ze mozemy przechowywac, przetwarzac i wykorzystywac dane zebrane podczas Panstwa rejestracji na Stronie internetowej dla celów realizacji Zamówienia. Przetwarzanie dotyczacych Panstwa informacji odbywac sie bedzie zgodnie z dostepnymi tutaj Zasadami ochrony prywatnosci Kontoor Brands.

11. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie z tej Strony internetowej podlega równiez Warunkom korzystania, z którymi mozna zapoznac sie tutaj.

12. PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Znak towarowy WRANGLER, jak równiez wszystkie znaki towarowe - graficzne lub inne - oraz wszystkie inne znaki, ilustracje, obrazy i logo umieszczone na naszych produktach, akcesoriach lub opakowaniach - niezaleznie od tego, czy sa zarejestrowane, czy tez nie - sa i pozostaja wylaczna wlasnoscia spólki THE H.D. WRANGLER COMPANY i jej podmiotów powiazanych. Zwielokrotnianie calosci lub czesci znaków, ilustracji, obrazów i logo, ich modyfikowanie lub korzystanie z nich z dowolnej przyczyny i na dowolnym nosniku bez naszej uprzedniej wyraznej zgody udzielonej na pismie jest surowo zabronione i bedzie scigane.

13. OKOLICZNOSCI, NA KTÓRE NIE MAMY WPLYWU

Dolozymy wszelkich staran, aby wykonac obowiazki wynikajace z niniejszych Warunków sprzedazy. Jednakze nie mozemy zostac pociagnieci do odpowiedzialnosci za opóznienia lub niewykonanie obowiazku, jezeli dane opóznienie lub niewykonanie zostalo spowodowane okolicznosciami, na które nie mamy wplywu, takimi jak miedzy innymi sila wyzsza, wybuch, powódz, pozar lub wypadek; wojna lub niepokoje spoleczne; strajk, spór zbiorowy lub przestoje w pracy; jakiekolwiek interwencje administracji panstwowej; dzialanie lub zaniechanie osoby trzeciej; niewykonanie obowiazku przez naszego dostawce/naszych dostawców; niepodanie nam przez Panstwa prawidlowego adresu dostawy lub niezawiadomienie nas o zmianie adresu, badz niedokonanie przez Panstwa platnosci.
W przypadku wystapienia jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia bezzwlocznie poinformujemy Panstwa o tym i wykonamy nasze obowiazki tak szybko, jak to realnie mozliwe. W przypadku przerwy trwajacej ponad 2 (dwa) tygodnie beda Panstwo uprawnieni do anulowania Zamówienia, a pieniadze zostana zwrócone zgodnie z punktem 9 niniejszych Warunków sprzedazy.

14. PRAWO WLASCIWE

Niniejsze Warunki sprzedazy podlegaja przepisom prawa szwajcarski implementujacym europejska Dyrektywe w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odleglosc, z wyjatkiem postanowien dotyczacych prawa miedzynarodowego prywatnego. W zakresie dozwolonym na podstawie obowiazujacych przepisów dotyczacych ochrony konsumentów wszelkie powództwa lub roszczenia zwiazane z niniejszymi Warunkami sprzedazy podlegaja wylacznej wlasciwosci sadów szwajcarskich.

15. ODSPRZEDAZ / DALSZA WYSYLKA NASZYCH WYROBÓW

Dbajac o zadowolenie naszych klientów prowadzimy stala kontrole jakosci oferowanych Towarów. Dystrybucja Towarów odbywa sie wylacznie w naszych sklepach i sklepach naszych autoryzowanych sprzedawców. Falszywe podawanie sie za jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców lub osobe upowazniona do sprzedazy Towarów jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjecia Zamówienia, jezeli bedziemy podejrzewac, ze zamierzaja Panstwo odsprzedawac nasze Towary.

16. KONTAKTOWANIE SIE Z NAMI

Jezeli maja Panstwo pytania dotyczace niniejszych Warunków sprzedazy, naszych Towarów lub Zamówienia, prosimy o skontaktowanie sie z nami korzystajac z danych kontaktowych umieszczonych w zakladce Kontakt.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odstapienie przez nas lub przez Panstwa od egzekwowania wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków sprzedazy nie stanowi rezygnacji z tego postanowienia. Odstapienie takie nie ma zadnego wplywu na prawo do egzekwowania wykonania danego postanowienia w pózniejszym terminie.

18. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach sprzedazy:

"Umowa"oznacza umowe pomiedzy Panstwem a nami dotyczaca kupna i sprzedazy Towarów, obejmujaca Panstwa Zamówienie, nasze Potwierdzenie zamówienia dotyczace zlozonego przez Panstwa Zamówienia oraz niniejsze Warunki sprzedazy;

"Towary" oznaczaja produkty sprzedawane przez nas w danym czasie na naszej Stronie internetowej, w tym miedzy innymi: wysokiej jakosci odziez, odziez jeansowa i zwiazane z nimi akcesoria - oznaczone znakiem towarowym WRANGLER®;

"Zamówienie" oznacza zamówienie na Towary zlozone zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedazy;

"Potwierdzenie zamówienia" oznacza wystawione Panstwu przez nas potwierdzenie zamówienia zawierajace informacje o przyjeciu zlozonego przez Panstwa Zamówienia w chwili wyslania Towarów oraz odpowiednie informacje dotyczace zakupionych Towarów;

"Warunki sprzedazy" oznaczaja niniejsze warunki sprzedazy;

"my", "nasz" lub "nas/nam/nami" oznaczaja spólkeLEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456;

“Strona internetowa" oznacza nasza strone internetowa znajdujaca sie pod adresem https://www.wrangler.pl

"Panstwo" oznacza Panstwa, czyli klienta.

Góra