zł PLN

Cookie Policy

WRANGLER POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Data wejścia w życie:niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie zaktualizowano 1 kwietnia 2019 r. i jest to również jej data wejścia w życie.

Spis treści

Omówienie kluczowych elementów dokumentu. Czy ta Witryna wykorzystuje pliki cookie?. 1

Czym są pliki cookie?. 2

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Witryna oraz do czego one służą?. 2

W jaki sposób można kontrolować lub usuwać pliki cookie bądź wycofać zgodę na ich wykorzystywanie?. 4

W jaki sposób możemy zmieniać naszą Politykę dotyczącą plików cookie?. 5

Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?. 5

Kontakt z nami 5

 

 

Omówienie kluczowych elementów dokumentu. Czy ta Witryna wykorzystuje pliki cookie?

Tak, nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie.

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie (zwana dalej „Polityką dotyczącą plików cookie”) dotyczy Wrangler witryny interneto (zwanej dalej „Witryną”), obsługiwanej przez spółkę Lee Wrangler International Sagl, Via Vite 3, 6855 Stabio, Switzerland (zwaną dalej „my”, „nam” lub „nas”), działającą jako administrator danych. Aby przejść do ogólnej Polityki prywatności, należy kliknąć tutaj.

 

W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie opisano, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, takie jak pliki cookie flash, dzienniki serwera, sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe GIF.

 

Należy pamiętać, że witryny internetowe podmiotów zewnętrznych, do których mogą prowadzić niektóre łącza znajdujące się w tej Witrynie, nie są objęte niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 

Klikając znajdujący się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie przycisk „Zamknij” lub określając swoje preferencje za pośrednictwem opcji wybierania „ustawień plików cookie”, znajdującej się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii śledzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami plików cookie oraz niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii śledzenia w ten sposób, powinien wybrać odpowiednie ustawienia plików cookie lub przeglądarki. Użytkownik może zawsze wycofać zgodę i zmienić w późniejszym czasie swój wcześniejszy wybór, wybierając inne ustawienia plików cookie lub przeglądarki.

 

Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie w tej Witrynie plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia, zwłaszcza za pośrednictwem opcji wybierania „ustawień plików cookie”, znajdującej się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie, ustawienia użytkownika dotyczące wykorzystywania plików cookie zostaną zapisane w postaci pliku cookie na potrzeby przyszłych odwiedzin Witryny i będą przechowywane na danym urządzeniu, dopóki użytkownik nie usunie zapisanych na urządzeniu plików cookie. Jeśli użytkownik wyłączy wykorzystywane przez nas pliki cookie, niektóre elementy Witryny mogą działać nieprawidłowo, a pewne funkcje Witryny mogą stać się niedostępne, w zależności od tego, jakiego rodzaju pliki cookie użytkownik wyłączył.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Witryna wysyła do urządzenia użytkownika. Przesłane do urządzenia pliki cookie umożliwiają Witrynie rozpoznawanie danego użytkownika i przechowywanie określonych informacji na jego temat, dzięki którym oferowana usługa może zostać zrealizowana bądź ulepszona. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę witryny internetowej, z której pochodzi, informację o okresie jego istnienia (tj. jak długo dany plik cookie będzie przechowywany na urządzeniu) oraz wartość, którą jest przeważnie unikatowy, wygenerowany losowo numer.

 

Odnośnie do okresu istnienia plików cookie, wykorzystuje się dwa rodzaje plików – „pliki cookie dotyczące sesji” oraz „trwałe pliki cookie”. Pliki cookie dotyczące sesji są automatycznie usuwane wraz z końcem sesji przeglądania. Trwałe pliki cookie są przechowywane dłużej na urządzeniu, przez okres właściwy dla danego pliku cookie, i pozostają ważne do upłynięcia określonej daty (chyba że użytkownik usunie je przed upływem daty ważności).

 

Serwery sieci Web mogą wykorzystywać pliki cookie do rozpoznawania i śledzenia użytkowników poruszających się po różnych stronach witryny internetowej, a także do rozpoznawania użytkowników powracających na daną witrynę. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, [jednak przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami zapisanymi w plikach cookie oraz informacjami z nich pozyskanymi].

 

W związku z naszą Witryną i usługami stosujemy również inne rodzaje technologii śledzenia, takie jak pliki cookie flash, dzienniki serwera, sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe GIF. Technologie te przypominają pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu i można je wykorzystywać do przechowywania informacji o aktywności i preferencjach użytkownika.

 

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Witryna oraz do czego one służą?

Możemy stosować różne rodzaje plików cookie. Możemy stosować tak zwane „wymagane” pliki cookie, które umożliwiają działanie podstawowych funkcji Witryny, takich jak logowanie się i składanie zamówienia na produkty. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych gromadzonych na potrzeby marketingowe i nie można ich wyłączyć.

 

„Funkcyjne” pliki cookie zapewniają działanie bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak zapamiętywanie danych logowania, produktów znajdujących się w koszyku oraz preferencji użytkownika (np. języka i kraju) czy analizowanie użycia Witryny w celu monitorowania i poprawy jej wydajności. Ponadto te pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. W punkcie „W jaki sposób można kontrolować lub usuwać pliki cookie bądź wycofać zgodę na ich wykorzystywanie?” poniżej opisano, w jaki sposób można wyłączyć te pliki cookie.

 

„Reklamowe” pliki cookie mogą być wykorzystywane do rejestrowania określonych zachowań lub preferencji użytkownika w celu przedstawiania mu treści bardziej odpowiadających jego zainteresowaniom, co wiąże się z koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności oraz uzyskania od użytkownika zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, o ile taka zgoda jest wymagana przez prawo. Dzięki tym plikom cookie użytkownik może również udostępniać niektóre treści z Witryny za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Polityki prywatności oraz polityki dotyczące plików cookie obowiązujące poszczególne media społecznościowe można znaleźć w witrynach internetowych tych mediów. W przypadku Facebooka i Twittera polityki te znajdują się pod adresami https://www.facebook.com/help/cookies oraz https://twitter.com/privacy. W punkcie „W jaki sposób można kontrolować lub usuwać pliki cookie bądź wycofać zgodę na ich wykorzystywanie?” poniżej opisano, w jaki sposób można wyłączyć te pliki cookie.

 

Nasze pliki cookie nigdy nie uruchamiają programów na urządzeniu użytkownika ani nie pobierają na nie żadnych wirusów, jak również nie umożliwiają przejęcia jakiejkolwiek kontroli nad urządzeniami.

 

Zazwyczaj stosowane w tej Witrynie pliki cookie wymieniono w tabeli poniżej. Okazjonalnie możemy także wykorzystywać dodatkowe pliki cookie i technologie śledzenia, których nie ma w tej tabeli. Użytkownik może na życzenie otrzymać zaktualizowaną listę wszystkich plików cookie i technologii śledzenia wykorzystywanych w tej Witrynie w momencie jego wizyty – w tym celu powinien skontaktować się z biurem ds. prywatności danych pod adresem privacy.europe@kontoorbrands.com . Za pośrednictwem naszego narzędzia do wybierania ustawień plików cookie użytkownik może zawsze niezależnie od sytuacji zarządzać wszystkimi plikami cookie i innymi technologiami śledzenia stosowanymi w tej Witrynie.  

Nazwa

Rodzaj

Źródło

Cel

Truste Cookie Consent

Wymagany

www.trustarc.com

Zarządzanie plikami cookie

Google Tag Manager

Wymagany

www.google.com

Zarządzanie tagami

Adobe Typekit

Wymagany

www.adobe.com

Zarządzanie czcionkami

Monetate

Funkcyjny

www.monetate.com

Optymalizacja i testowanie

Google Analytics

Funkcyjny

www.google.com

Analiza sieci Web

Omniture (Adobe Analytics)

Funkcyjny

www.adobe.com

Analiza sieci Web

Pingdom

Funkcyjny

www.pingdom.com

Analiza sieci Web

Soasta (mPulse)

Funkcyjny

www.soasta.com

Analiza sieci Web

Hotjar

Funkcyjny

www.hotjar.com

Analiza sieci Web

Adbrain

Funkcyjny

www.adbrain.com

Analiza sieci Web

Fitanalytics

Funkcyjny

www.fitanalytics.com

Analiza sieci Web

Powerreviews

Funkcyjny

www.powerreviews.com

Zarządzanie recenzjami

Doubleclick

Reklamowy

www.google.com

Reklamy internetowe

Google Adwords

Reklamowy

www.google.com

Reklamy internetowe

Facebook Connect

Reklamowy

www.facebook.com

Reklamy internetowe

Beeswax

Reklamowy

www.beeswax.com

Reklamy internetowe

Criteo

Reklamowy

www.criteo.com

Reklamy internetowe

Bing Ads

Reklamowy

www.microsoft.com

Reklamy internetowe

AppNexus

Reklamowy

www.appnexus.com

Reklamy internetowe

Turn Inc.

Reklamowy

www.turn.com

Reklamy internetowe

LiveRamp

Reklamowy

www.liveramp.com

Reklamy internetowe

PulsePoint

Reklamowy

www.pulsepoint.com

Reklamy internetowe

DoubleClick Floodlight

Reklamowy

www.google.com

Reklamy internetowe

PubMatic

Reklamowy

www.pubmatic.com

Reklamy internetowe

Adobe Audience Manager

Reklamowy

www.adobe.com

Reklamy internetowe

MediaMath

Reklamowy

www.mediamath.com

Reklamy internetowe

Acxiom

Reklamowy

www.acxiom.com

Reklamy internetowe

TradeDesk

Reklamowy

www.thetradedesk.com

Reklamy internetowe

Delta Projects

Reklamowy

www.deltaprojects.com

Reklamy internetowe

Unruly Media

Reklamowy

www.unruly.co

Reklamy internetowe

PowerLinks

Reklamowy

www.powerlinks.com

Reklamy internetowe

Nexage

Reklamowy

www.nexage.com

Reklamy internetowe

Olapic

Reklamowy

www.olapic.com

Reklamy internetowe

BidSwitch

Reklamowy

www.bidswitch.com

Reklamy internetowe

Facebook Custom Audience

Reklamowy

www.facebook.com

Reklamy internetowe

Facebook Pixel

Reklamowy

www.facebook.com

Zarządzanie kampaniami

Bidtellect

Reklamowy

www.bidtellect.com

Reklamy internetowe

Google Analytics Audiences

Reklamowy

www.google.com

Reklamy internetowe

Pinterest Conversion tracking

Reklamowy

www.pinterest.com

Zarządzanie kampaniami

Google Dynamic remarketing

Reklamowy

www.google.com

Reklamy internetowe

 

 

Podczas odwiedzin Witryny użytkownik może otrzymywać pliki cookie pochodzące z witryn internetowych lub domen podmiotów zewnętrznych. Nie kontrolujemy zapisywania tych plików cookie – aby dowiedzieć się więcej na ich temat, należy odwiedzić witrynę internetową danego podmiotu zewnętrznego. Dany podmiot zewnętrzny ma obowiązek udostępnić użytkownikowi informacje dotyczące zapisywanych przez niego plików cookie oraz uzyskać zgodę użytkownika przed zapisaniem plików cookie na jego urządzeniu.

W jaki sposób można kontrolować lub usuwać pliki cookie bądź wycofać zgodę na ich wykorzystywanie?

  1. Ustawienia plików cookie

Klikając przycisk „ustawień plików cookie” znajdujący się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie, można określić, jakie pliki cookie będą wykorzystywane w Witrynie („funkcyjne” pliki cookie lub „reklamowe” pliki cookie) w sposób opisany w oknie opcji wybierania „ustawień plików cookie” oraz w punkcie „Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Witryna oraz do czego one służą?” znajdującym się powyżej.

Za pośrednictwem opcji wybierania „ustawień plików cookie” znajdującej się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie poinformujemy użytkownika, jakie funkcje będą dla niego dostępne lub niedostępne, w zależności od tego, które rodzaje plików cookie Witryna będzie mogła wykorzystywać za zgodą użytkownika. 

  1. Ustawienia przeglądarki

Jeśli użytkownik zechce wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie w tej Witrynie bądź jeśli zechce uniemożliwić lub kontrolować zapisywanie plików cookie na komputerze, może także zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie lub powiadamiała o ich przesyłaniu na urządzenie. Plikami cookie można zarządzać na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania lub zmiany ustawień przeglądarki, należy zapoznać się z informacjami w menu pomocy przeglądarki lub instrukcją jej obsługi pod adresem:

 

Jeśli użytkownik wyłączy wykorzystywane przez Witrynę pliki cookie, może to wpłynąć na komfort jej użytkowania.

Istnieje również możliwość usunięcia plików cookie zapisanych już na komputerze. To także może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie wielu witryn internetowych.

 

W jaki sposób możemy zmieniać naszą Politykę dotyczącą plików cookie?

Za wyjątkiem sytuacji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i zmieniania całości lub części niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wersja opublikowana w Witrynie jest wersją aktualnie obowiązującą.

 

Jeśli zmienimy niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie, powiadomimy użytkowników o zmianach, publikując na stronie głównej Witryny łącze do zmienionej Polityki dotyczącej plików cookie, podpisane „Zaktualizowana Polityka dotycząca plików cookie”, a także wysyłając do użytkowników wiadomość e-mail (w stosownych przypadkach lub sytuacjach, w których wymagają tego przepisy prawa, oraz o ile użytkownik podał nam swój adres e-mail).

 

Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?

Użytkownikowi jako osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzanie w sposób opisany w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie, przysługują określone prawa – wyszczególniono je w Aneksie 1 do naszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wymogom i warunkom wyznaczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorzystać z jakichkolwiek praw do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu (łącznie ze sprzeciwem wobec bezpośredniego marketingu bądź profilowania) lub przeniesienia danych osobowych, zgodnie z naszą Polityka Prywatności powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie „Kontakt z nami” znajdującym się poniżej.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Polityką dotyczącą plików cookie lub jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych bądź skorzystać z jakichkolwiek praw wymienionych w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej, należy przesłać pisemne żądanie do naszego inspektora ochrony danych na adres:

Lee Wrangler International Sagl, Via Vite 3, 6855 Stabio, Switzerland – attn. Privacy Office privacy.europe@kontoorbrands.com

Aby móc skorzystać z praw wymienionych w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej, należy najpierw potwierdzić swoją tożsamość.

Wszelkie informacje związane z prawami użytkownika opisanymi w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej będziemy przekazywać użytkownikowi nieodpłatnie. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

  • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub prowadzenia komunikacji bądź też podjęcia żądanych działań, albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem (tj. całkowicie je odrzucić).

LeeWrangler Belgium Services BVBA, z siedzibą pod adresem C. Van Kerckhovenstraat, 110 Fountain Business Park, 2880  Bornem-Belgium, no.: 0712.777.08 pełni rolę przedstawiciela Lee Wrangler International Sagl dla celów zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.

Jeśli użytkownik chce wnieść skargę odnośnie do przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do złożenia jej do właściwego organu nadzorczego.

 

 

Góra